गोल्डन रेशो म्हणजे काय? चेहर्यावरील सौंदर्यशास्त्रात सुवर्ण गुणोत्तर काय आहे? त्याची गणना कशी केली जाते?

चेहऱ्याच्या सौंदर्यशास्त्रात सुवर्ण गुणोत्तर
चेहऱ्याच्या सौंदर्यशास्त्रात सुवर्ण गुणोत्तर

सुवर्ण गुणोत्तर, ज्याला गणितात सुवर्ण भाग, सुवर्ण मध्य किंवा दिव्य गुणोत्तर म्हणून ओळखले जाते; वेगवेगळ्या लांबीच्या दोन विभागांमध्ये विभागलेल्या रेषाखंडाचे गुणोत्तर आहे, जसे की संपूर्ण खंड आणि दीर्घ खंडाचे गुणोत्तर हे लहान विभागातील दीर्घ विभागाच्या गुणोत्तरासारखे असते. सुवर्ण गुणोत्तर, जे संपूर्ण भागांमध्ये पाहिले जाणारे भौमितीय आणि संख्यात्मक गुणोत्तर कनेक्शन आहे आणि सुसंवाद आणि सौंदर्यशास्त्राशी संबंधित सर्वात सक्षम परिमाणे देण्याचा विचार केला जातो, गणित आणि कला मध्ये वापरला जातो.

सुवर्ण गुणोत्तर, प्राचीन इजिप्शियन आणि ग्रीक लोकांनी शोधले आणि वास्तुकला आणि कला मध्ये वापरले, pi (π) सारखी अपरिमेय संख्या आहे आणि दशांश प्रणालीमध्ये लिहिलेली आहे; तो 1,618033988749894 आहे…. सुवर्ण गुणोत्तर व्यक्त करण्यासाठी वापरलेले चिन्ह Fi किंवा Φ आहे. 1.618 चे गुणोत्तर, सुवर्ण गुणोत्तर म्हणून ओळखले जाते, हे सर्वात प्राचीन सभ्यतेपासून वास्तुकला आणि कला मध्ये डिझाइन हेतूंसाठी वापरले जात आहे. हे प्रमाण आदर्श मानवी स्वरूपालाही लागू होते. जेव्हा शरीर आणि चेहऱ्याचे प्रमाण सुवर्ण गुणोत्तरासारखे असते तेव्हा परिपूर्ण मानवी शरीर तयार होते.

चेहरा आणि सौंदर्याचा सुवर्ण गुणोत्तर काय आहे?

आज, चेहऱ्याच्या सौंदर्यावर लागू केलेले सोनेरी प्रमाण सौंदर्यविषयक उपचारांसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करते. प्रथम, चेहऱ्याच्या लांबी आणि रुंदीमध्ये 1.618 चे गुणोत्तर असावे. दुसरे म्हणजे, नाकाची लांबी आणि ओठ आणि भुवयांमधील अंतर या गुणोत्तराशी जुळले पाहिजे. तिसरे, चेहऱ्याची लांबी हनुवटीचे टोक आणि भुवयांच्या जंक्शनमधील अंतरावर मोजली जाते. त्यानंतर, नाकाच्या रुंदीचे ओठावरील लांबीचे गुणोत्तर तपासले जाते. डोळ्याचे टोक आणि भुवयामधील अंतर सोनेरी गुणोत्तरानुसार असावे. हनुवटीच्या टोकापासून नाकापर्यंत आणि हनुवटीच्या टोकापासून खालच्या ओठापर्यंतचे अंतर मोजले जाते. नाक आपल्या चेहऱ्याच्या मध्यभागी 1/3 प्रमाणात उभे असते.

मोना लिसा गोल्डन रेशो

सौंदर्यविषयक शस्त्रक्रियेमध्ये, नाक आणि ओठांचे अंतर सर्वात जास्त हस्तक्षेप केला जातो. कारण हे अंतर, जे खूप लांब आहे, ती व्यक्ती म्हातारी आणि दुःखी दिसते. खरं तर, सुवर्ण गुणोत्तरासाठी सर्वात सामान्य ऑपरेशन म्हणजे जाणीवपूर्वक किंवा नकळत नासिकाशोथ. ओठ आणि मिश्यामधील अंतर कमी करण्यासाठी ओठ उचलण्याची शस्त्रक्रिया केली जाते. चेहऱ्याचे प्रमाण प्रदान करण्यासाठी हनुवटी इम्प्लांट किंवा फॅट टिश्यू ट्रान्सप्लांटेशन हे सोनेरी गुणोत्तर साध्य करण्यासाठी केले जाणारे आणखी एक सौंदर्यात्मक ऑपरेशन आहे. गोल्डन रेशो साध्य करण्यासाठी सर्वात पसंतीच्या ऑपरेशन्सपैकी या शस्त्रक्रिया तुलनेने सहज आणि समाधानकारक आहेत.

सुवर्ण गुणोत्तर कसे मोजले जाते?

रेषाखंडाचा |AB| जेव्हा सुवर्ण गुणोत्तरानुसार दोन भागांमध्ये विभागणे आवश्यक आहे, तेव्हा ही रेषा अशा बिंदू (C) वर विभागली पाहिजे; लहान भागाचा |AC| मोठ्या तुकड्याकडे |CB| मोठ्या भागाचे गुणोत्तर |CB| सर्व सरळ |AB| गुणोत्तराच्या समान असणे.

गोल्डन रेशो ही pi (π) सारखी अपरिमेय संख्या आहे आणि ती दशांश प्रणालीमध्ये लिहिली जाते; तो 1,618033988749894 आहे….

गोल्डन रेशो परिभाषित करण्यासाठी आणि चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, आपण प्रथम एक चौरस रेखाटून सुरुवात करतो;

सुवर्ण गुणोत्तर गणना

हा चौरस दोन समान आयतांमध्ये विभागलेला आहे.

जेव्हा आयताची सामाईक बाजू बिंदू (बिंदू C) वर ठेवलेल्या होकायंत्राने काढली जाऊ लागते जेथे आयताची सामान्य बाजू चौरसाच्या पायाला छेदते आणि चौरसाच्या पायथ्यापर्यंत वाढविली जाते आणि तिची त्रिज्या कर्ण असते. या आयताचा.

सुवर्ण गुणोत्तर गणना

जेव्हा नवीन तयार केलेला आकार आयतामध्ये पूर्ण केला जातो तेव्हा चौरसाच्या पुढे एक नवीन आयत प्राप्त होतो.

सुवर्ण गुणोत्तर गणना

या नवीन आयताच्या मूळ लांबीचे (B) चौरसाच्या मूळ लांबीचे गुणोत्तर हे सुवर्ण गुणोत्तर आहे. मोठ्या आयताच्या (C) चौरसाच्या पायाच्या लांबीचे (A) आणि मूळ लांबीचे गुणोत्तर हे सुवर्ण गुणोत्तर आहे. A/B = 1.6180339 = गोल्डन रेशो C/A = 1.6180339 = गोल्डन रेशो

 

आपल्याला मिळालेला हा आयत एक गोल्डन आयत आहे. कारण लांब बाजू आणि लहान बाजूचे गुणोत्तर 1.618 आहे, म्हणजेच गोल्डन रेशो.

सुवर्ण गुणोत्तर गणना

सुवर्ण गुणोत्तर कसे मोजले जातात?

चेहऱ्याच्या लांबीच्या रुंदीचे गुणोत्तर, नाकाच्या पंखांपासून हनुवटीच्या टोकापर्यंतच्या लांबीचे गुणोत्तर ते ओठाच्या मध्यभागी आणि हनुवटीच्या टोकापर्यंतच्या अंतराचे गुणोत्तर. एका डोळ्याचा बाह्य (कॅन्थस) बिंदू ते विरुद्ध डोळ्याच्या बाह्य (कॅन्थस) बिंदूपासून ओठांच्या आडव्या लांबीपर्यंत, ओठ आणि भुवया जंक्शनमधील अंतर. नाक आणि लांब मानेचे गुणोत्तर, प्रमाण हनुवटी आणि ओठाच्या मध्यभागी ते ओठाच्या मध्यभागी आणि नाकाच्या पंखांमधील अंतर, नाकाच्या पंखांपासून ते हनुवटीच्या टोकापर्यंतच्या केशरचनापासून नाकाच्या पंखापर्यंतच्या अंतराचे गुणोत्तर, फेस एरियामधील मूलभूत सुवर्ण गुणोत्तर संबंध आणि आदर्श सुवर्ण गुणोत्तर ही गणना आहेत.

गोल्डन रेशो फेस म्हणजे काय?

सुमारे 2.500 वर्षांपूर्वी, प्राचीन ग्रीसमध्ये, असे आढळून आले की जेव्हा 1: 1.618 च्या गुणोत्तरामध्ये एका रेषेचे दोन भाग केले जातात तेव्हा ते एक आकर्षक गुणोत्तर तयार करते. हे गुणोत्तर सुवर्ण गुणोत्तर, दैवी गुणोत्तर किंवा फि (फिडियास, ग्रीक शिल्पकार आणि गणितज्ञ यांच्या नावाने ओळखले जाते ज्याने शिल्पांची रचना करताना हे गुणोत्तर वापरले) म्हणून ओळखले जाते.

गोल्डन रेशो फेस अॅप

पुनर्जागरण काळापासून, बोटीसेली आणि लिओनार्डो दा विंची यांसारख्या कलाकारांनी मोनालिसा किंवा द बर्थ ऑफ व्हीनस यांसारखी चित्रे काढण्यासाठी सुवर्ण गुणोत्तर वापरले आहे. आधुनिक काळात, सुवर्ण गुणोत्तर चेहऱ्याच्या सौंदर्यावर लागू केले गेले आहे आणि सौंदर्यविषयक उपचारांसाठी मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारले गेले आहे.

आपल्याला कदाचित हे कळत नाही, परंतु अवचेतनपणे आपण चेहऱ्याची सममिती आणि प्रमाणानुसार सौंदर्याचा न्याय करतो. क्रॉस-सांस्कृतिक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, वांशिकतेची पर्वा न करता, आपली सौंदर्याची धारणा 1.618 च्या गुणोत्तरावर आधारित आहे. चेहरा जितका या गुणोत्तराच्या जवळ असेल तितका तो अधिक सुंदर समजला जातो. उदाहरणार्थ, डोक्याच्या वरच्या हनुवटी आणि डोक्याच्या रुंदीचे आदर्श गुणोत्तर 1.618 असावे.

चेहर्यावरील सौंदर्यशास्त्रात शस्त्रक्रियेपूर्वी सुवर्ण गुणोत्तर मोजले जाते का?

प्लॅस्टिक शस्त्रक्रियेपूर्वी, संख्यात्मक मोजमापांसह किंवा भविष्यसूचक दृष्टीकोनांसह, सोनेरी गुणोत्तर मोजणीचे अनुसरण करणे किंवा त्याच्याकडे जाणे ही नेहमीच बाब असते. चेहऱ्याच्या भागाच्या कॉस्मेटिक शस्त्रक्रियेपूर्वी, रुग्ण अनेकदा सुवर्ण गुणोत्तरानुसार, जाणीवपूर्वक किंवा नकळतपणे, त्यांना बदलू इच्छित असलेले क्षेत्र दर्शवितात किंवा हस्तक्षेप करतात.

आजच्या तांत्रिक विकासामुळे, सुवर्ण गुणोत्तराचे मोजमाप कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित त्रि-आयामी सिम्युलेशन अभ्यासाद्वारे अधिक वस्तुनिष्ठपणे केले जाऊ शकते आणि अशा प्रकारे, शारीरिक गुणोत्तर आणि प्रमाण यांच्यातील प्राथमिक अभ्यास सर्जन आणि रुग्णाच्या चांगल्या निर्णय घेण्यास सुलभ करते. डिझाइनद्वारे. जरी या प्रणाली अद्याप उपलब्ध नसल्या तरी, चेहर्यावरील क्षेत्रामध्ये प्लास्टिक सर्जनद्वारे केलेल्या सौंदर्यात्मक ऑपरेशन्समध्ये किंवा शस्त्रक्रिया नसलेल्या वैद्यकीय सौंदर्यात्मक प्रक्रियेमध्ये सुवर्ण गुणोत्तर आणि चेहर्यावरील सौंदर्याचा एकक यांच्यातील संबंध नियोजनाचा आधार बनतात. अनेक चेहऱ्याच्या सौंदर्यविषयक शस्त्रक्रियांव्यतिरिक्त, फिलिंग अॅप्लिकेशन आणि रोप सस्पेन्शन अॅप्लिकेशन यांसारख्या वैद्यकीय सौंदर्यविषयक प्रक्रियांमुळे चेहरा संपूर्णपणे अधिक सुंदर दिसतो ही वस्तुस्थिती आहे, खरं तर, मुख्यतः सोनेरी गुणोत्तराच्या अनुपालनामध्ये आहे.

मोना लिसा गोल्डन रेशो

प्रत्येकाचा चेहरा आणि सौंदर्याचा सुवर्ण गुणोत्तर असू शकतो का?

सत्य हे आहे की प्रत्येकाच्या चेहऱ्याची रचना वेगळी असते आणि त्यामुळे स्वतःमध्ये भिन्न प्रमाणात असते. चेहऱ्याच्या सौंदर्याचा एककांच्या प्रमाणांचे मूल्यांकन करताना; काही लोक गोल्डन रेशोच्या जवळ असतात, तर काही लोक गोल्डन रेशोपासून खूप दूर असतात. प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन्स आणि प्लॅस्टिक सर्जनद्वारे केल्या जाणार्‍या नॉन-सर्जिकल वैद्यकीय सौंदर्याचा वापर करून सुवर्ण गुणोत्तर मिळवणे किंवा त्याच्याशी संपर्क साधणे शक्य आहे. सोनेरी गुणोत्तराच्या जवळ येणारे चेहरे सामान्यतः प्रत्येकासाठी सौंदर्यपूर्ण, सुंदर आणि आकर्षक मानले जातात. तथापि, सोनेरी गुणोत्तर असलेले चेहरे कालांतराने त्यांच्या चेहऱ्यावरील सुवर्ण गुणोत्तर देखील गमावू शकतात. तणाव, वृद्धत्व, कुपोषण, निष्क्रियता आणि गुरुत्वाकर्षण यासारख्या विविध कारणांमुळे चेहऱ्याचा आदर्श आकार बदलू शकतो आणि कालांतराने सोनेरी प्रमाण नाहीसे होऊ शकते. अशा परिस्थितीतही, प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन्स आणि नॉन-सर्जिकल सौंदर्याचा हस्तक्षेप कालांतराने केल्या जाणार्‍या सुवर्ण गुणोत्तरापर्यंत पोहोचणे अजूनही शक्य आहे.

प्रोफिलोप्लास्टी म्हणजे काय?

प्रोफिलोप्लास्टी, नावाप्रमाणेच, म्हणजे चेहर्याचे प्रोफाइल दुरुस्त करणे. प्रोफिलोप्लास्टीसह, चेहऱ्यावरील एकच क्षेत्र दुरुस्त करण्याऐवजी, आसपासच्या संरचनेसह एकत्रितपणे दुरुस्त केले जाते. खरं तर, प्रोफिलोप्लास्टी हा एक समग्र दृष्टीकोन आहे ज्यामध्ये नाकाची शस्त्रक्रिया, हनुवटी, ओठ, कपाळ, गालाची हाडे यांसारख्या भागांचा समावेश असलेल्या सर्व हस्तक्षेपांचा समावेश आहे आणि चेहऱ्याच्या प्रोफाइलच्या सुधारणेसाठी आणि सुशोभित करण्यासाठी आवश्यक आहे. सुवर्ण गुणोत्तराप्रमाणे, प्रोफाइलोप्लास्टीने चेहर्यावरील सापेक्षतेच्या महत्त्वावर देखील लक्ष केंद्रित केले. सौंदर्यविषयक शस्त्रक्रिया किंवा प्रक्रिया करताना एकाच बिंदूवर लक्ष केंद्रित करणे अपुरे असू शकते. म्हणून, सौंदर्याचा हस्तक्षेप करताना चेहऱ्याचे समग्र मूल्यमापन केले पाहिजे आणि चेहऱ्यावरील मोजता येण्याजोग्या सुवर्ण गुणोत्तरांकडे लक्ष देऊन हस्तक्षेप केले पाहिजेत. सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आणि दृष्टिकोनानेच चेहरा सुंदर आणि सौंदर्यपूर्ण होऊ शकतो. हनुवटी इम्प्लांट, हनुवटी फिलर्स, लिप लिफ्ट, ओठ वाढवण्याची प्रक्रिया, गाल रोपण, गाल हायलुरोनिक ऍसिड फिलर्स, फॅट इंजेक्शन्स, रोप सस्पेंशन ऍप्लिकेशन्स, फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, हनुवटी कमी करणे, हनुवटी वाढवणे, हनुवटी लिपोसक्शन, उप- प्रोफिलोप्लास्टीचे घटक असू शकतात. लोकांच्या दर्शनी मूल्यमापनानंतर, त्याला आदर्श गुणोत्तर समजावून सांगावे आणि इतर आवश्यक हस्तक्षेप सुचवले पाहिजेत. दुसऱ्या शब्दांत, प्रोफाइलोप्लास्टी म्हणजे चेहर्यावरील सर्व संरचनांचे संपूर्ण प्रोफाइल म्हणून मूल्यांकन करून एकमेकांशी सुसंगतपणे आकार देणे किंवा पुनर्रचना करणे.

प्रोफिलोप्लास्टीचा सुवर्ण गुणोत्तराशी काय संबंध आहे? चेहर्याचे गणित म्हणजे काय?

काही विशिष्ट कोन आणि अंतर मोजले जातात जेणेकरुन सौंदर्यविषयक उप-युनिट्स आणि संरचना जे चेहरा बनवतात ते एकमेकांशी सुसंगत असू शकतात. म्हणूनच, चेहऱ्याचे सौंदर्यात्मक विश्लेषण करताना ही कोन मोजमाप देखील गणिताच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहेत. गोल्डन रेशो चेहर्यावरील सौंदर्यविषयक प्रक्रिया सुसंवाद आणि गुणोत्तर लक्षात घेऊन केल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ; अशी शिफारस केली जाते की ज्या व्यक्तीची हनुवटी अविकसित, लहान किंवा मागे अनुनासिक सौंदर्यशास्त्र असूनही आणि नाक कमी झाले आहे, त्याच वेळी किंवा नंतर हनुवटी भरून किंवा हनुवटी भरून सामान्य आकारात आणणे आवश्यक आहे, म्हणजेच सोनेरी जवळ येणे. गुणोत्तर, आणि हे लक्ष्यित केले पाहिजे. अन्यथा, नाक अजूनही तुलनेने मोठे आहे असा भ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, यामुळे कपाळ किंवा नासॉफ्रंटल क्षेत्र, जे अनुनासिक रूट आणि कपाळ यांच्यातील संक्रमण कोन रेषा आहे, सपाट होऊ शकते, अधिक विस्तृत दिसू शकते. या प्रोफिलोप्लास्टी दरम्यान ज्या रुग्णाच्या वरच्या ओठांचे अंतर सोनेरी गुणोत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप लांब आहे, त्यांना ओठ उचलण्याचे अतिरिक्त ऑपरेशन आवश्यक असू शकते. त्याचप्रमाणे, चपटे कपाळासाठी कपाळावर फॅट फिलिंग्ज बनवण्यामुळे बहिर्वक्रता वाढते आणि नाक-हनुवटी या नात्याला आधार मिळतो, चेहरा अधिक सुंदर दिसतो. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. विशेषत: पुरुष रुग्णांमध्ये, बाजूच्या काही इंचांच्या केसांच्या प्रत्यारोपणाने डोकेचा समोच्च बदलणे किंवा हनुवटीच्या भागात दाढी ठेवून हनुवटीच्या भागात हनुवटी छद्म करणे आणि ती पुढे आल्यासारखे दिसणे किंवा सामान्य आकारापर्यंत पोहोचला, प्रोफिलोप्लास्टीचा एक लहान घटक मानला जाऊ शकतो.

Günceleme: 26/04/2022 22:44

तत्सम जाहिराती

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.


*